top of page

Prisforespørsel

Ekstern styreleder gis godtgjørelse i form av honorar. Honorar er i praksis det samme som lønn, men uten pensjon og feriepenger. I tilbudet som sendes vil det være oppgitt honorar per år. Dersom første periode er kortere vil dette framgå av tilbudet. I tillegg til honoraret må laget betale arbeidsgiveravgift. Denne er litt variabel avhengig av hvor i Norge det er, men for de største byene ligger denne på 14,1%. Det skal også trekkes ordinær inntektsskatt fra honoraret.

 

Størrelsen på honoraret påvirkes av to faktorer. Den ene er antall leiligheter i borettslaget eller sameiet. Den andre er hvor mange saker det skal jobbes med i kommende periode, og om noen av disse er mer tidkrevende en andre saker. Dette kan eksempelvis være større vedlikeholdsprosjekter.

Ved å fylle ut skjema under, samt å sende oss vedtekter, protokoll og innkalling fra siste årsmøte eller generalforsamling, samt regnskap vil vi lettere kunne sette en korrekt pris.

Det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Fyll ut skjemaet under for å få mer informasjon.

Takk for at du abonnerte!

bottom of page