top of page

Våre tjenester

Andre tjenester: Selling

Møteledelse

Få hjelp til gjennomføring av styremøter, beboermøter, generalforsamling eller årsmøte.

Digitale hybridmøter

Det kreves mye kunnskap og teknisk utstyr for å kunne gjennomføre gode digitale møter. 

Prosjekt og anbud

Prosjekter over en viss størrelse krever at man utarbeider et anbudsgrunnlag og innhenter anbud på den aktuelle jobben. Engasjerer man en prosjektleder til hele eller deler av jobben er man trygg på at de rette valgene blir tatt.

Beslutningsstøtte og rådgivning

Utfordrende saker eller ved usikkerhet i styret anbefales det å søke bistand. Dette kan være i form av rådgivning eller å bistå styret i ulike prosesser. 

bottom of page