top of page

Beslutningsstøtte

Noen ganger jobber styret med saker som kan være vanskelig å sette seg inn i. De kan være for små til å engasjere prosjektleder, og det er ønskelig at det skal være styret som fremmer og "eier" saken.

Styret kan da be om bistand til hele eller deler av prosessen og på den måten få en god kvalitetssjekk før saken voteres over i styret eller på et årsmøte.

Eksempler på dette er etablering av ladepunkt for elbiler, vurdering av eksklusiv bruksrett, uklare skiller knyttet til vedlikeholdsansvar med mer. Styret kan få bistand til saksforståelse, veiledning innen ulike prosesser, og utarbeiding av rapporter og presentasjoner.

Beslutningsstøtte: Selling
bottom of page