top of page

Hybrid og digitale møter

I løpet av kort tid har digitale møter blitt en standard. Likevel er det flere som nå ønsker å avholde fysiske møter. Det er fordeler med begge deler, og man trenger ikke å velge kun en av dem. Hybridmøte krever teknisk utstyr og god møteledelse. Alle som deltar må kunne sees og hørers uavhengig om man er med fysisk eller digitalt. Det må også være voteringssyster som fungerer godt.

Vi kan bidra med utstyr, kurs/veiledning, samt gjennomføring av slike møter. Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan tilby.

Hybrid og heldigitale møter: Selling
bottom of page