Send oss en uforpliktende melding. Du vil få svar normalt innen 1 virkedag. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Vennligst velg organisasjonsform
Her kan du laste opp ett dokument, f.eks vedtekter.

Takk for at du sendte inn!

Ekstern styreleder

-En god løsning for mange

I dagens samfunn er mange mennesker opptatt med ulike aktiviteter fra morgen til kveld. Man har gjerne en fast jobb, familie, og fritidsaktiviteter som tilgjengelig tid må fordeles mellom. I tillegg kreves det litt kunnskap for å kunne drive et boligselskap på en god måte. Ofte er det i mindre boligselskaper utfordrende å finne lederkandidater, men noen ganger også i større enheter spesielt om det er planlagt oppstart av større prosjekter. Da vet de fleste at dette vil kreve mange arbeidstimer og takker nei når de blir spurt.

 

En ekstern styreleder fungerer på samme måte som en intern (som bor i borettslaget eller sameiet). Dette innebærer at det er de samme oppgavene og pliktene som skal utføres. Et styrelederverv er personlig. Dette betyr at man ikke kan ansette en styreleder via et firma. Årsmøtet eller generalforsamlingen må velge styrelederkandidaten på et lovlig innkalt møte. Normalt velges styreleder for to år om ikke noe annet avtales.

 

En ekstern styreleder vil gi et konkret tilbud som omhandler inkluderte arbeidsoppgaver, samt størrelsen på honoraret. Honoraret fastsettes etter forventet arbeidsmengde og størrelsen på boligselskapet. Utbetaling skjer etter avtale, og det vil tilkomme arbeidsgiveravgift. Det beste er at det på samme årsmøte eller generalforsamling som styreleder velges, settes det opp en tilleggssak om fastsetting av honorar. Det er årsmøtet eller generalforsamlingen som skal fastsette godtgjøring til styret, og samtidig er det viktig at honorar og avtaleinnhold er kjent blant eierne.

 

En fordel med ekstern styreleder er at man får en del kompetanse og erfaring med på kjøpet. En mer profesjonell drift, etablering av gode driftssystemer, og ikke minst en god oversikt over bygningsmassen og vedlikeholdsbehovet er viktig. For noen kan ekstern styreleder være ønskelig for en periode for å nettopp oppnå disse fordelene.