top of page
Ekstern styreleder: Services

Takk for at du abonnerte!

©2023 CHIF AS

EKSTERN
STYRELEDER

I dagens samfunn er mange mennesker opptatt med ulike aktiviteter fra morgen til kveld. Man har gjerne en fast jobb, familie, og fritidsaktiviteter som tilgjengelig tid må fordeles mellom. I tillegg kreves det litt kunnskap for å kunne drive et boligselskap på en god måte.

 

Ofte er det i mindre boligselskaper utfordrende å finne lederkandidater, men noen ganger også i større enheter spesielt om det er planlagt oppstart av større prosjekter. Da vet de fleste at dette vil kreve mange arbeidstimer og takker nei når de blir spurt.


En ekstern styreleder fungerer på samme måte som en intern (som bor i borettslaget eller sameiet). Dette innebærer at det er de samme oppgavene og pliktene som skal utføres. Et styrelederverv er personlig. Dette betyr at man ikke kan ansette en styreleder via et firma. Årsmøtet eller general-forsamlingen må velge styrelederkandidaten på et lovlig innkalt møte. 


En ekstern styreleder vil gi et konkret tilbud som omhandler inkluderte arbeidsoppgaver, samt størrelsen på honoraret. Honoraret fastsettes etter forventet arbeidsmengde og størrelsen på boligselskapet. Utbetaling skjer etter avtale, og det vil tilkomme arbeidsgiveravgift.  Det er årsmøtet eller generalforsamlingen som skal fastsette godtgjøring til styret, og samtidig er det viktig at honorar og avtaleinnhold er kjent blant eierne.


En fordel med ekstern styreleder er at man får en del kompetanse og erfaring med på kjøpet. En mer profesjonell drift, etablering av gode driftssystemer, og ikke minst en god oversikt over bygningsmassen og vedlikeholdsbehovet er viktig. For noen kan ekstern styreleder være ønskelig for en periode for å nettopp oppnå disse fordelene.

bottom of page