top of page
Jobbintervju

Møteledelse

Alle er ikke komfortabel med å lede møter og snakke for store og små forsamlinger. I tillegg til selve møteledelsen skal det også forberedes saksliste, innkalling skal sendes ut, og protokoll skal føres fra møtet. Stadig flere ønsker bistand til å avholde generalforsamling og årsmøte. Avhengig av sakene kan temperaturen noen ganger være høy, og for at man ikke sitter i timevis og drøfter samme sak må god ordstyring til.

Det er ikke noe krav i lovverket som sier at man ikke kan engasjere en ekstern person til møteledelse.

bottom of page