Inspeksjon med drone

Styrets viktigste oppgave er å ha oversikt og kontroll på vedlikeholdet. Bygningsmassen kan ofte være utfordrende å inspisere grunnet tilkomst eller høyder. Ved å benytte droner til å filme og ta bilder kan man i ettertid enkelt se etter feil og mangler som bør utbedres. Vi tilbyr droneinspeksjon av de fleste eiendommer, og har også samarbeid med takstmenn som kan utarbeide tilstandsrapporter og gi anbefalinger til vedlikehold og utbedringer.

Vi vil først gå i dialog med kunden om hva som er formålet med inspeksjonen. Vi tilpasser da utstyr, flygning, opptak etc ut fra hva som passer best for kunden. Du vil i ettertid motta enten høyoppløselig video, foto, eller begge deler. 

Vi er godkjent droneoperatør med godkjent dronepilot av Luftfartstilsynet. Det utarbeides en risikovurdering dersom forholdene tilsier dette. Vi er også forsikret for eventuelle uhell som skulle oppstå under flygning.

Selv om vi primært driver med inspeksjon av bygg, eiendom, og utstyr, tar vi også på oss oppdrag innen film og media.

Send oss en melding
og vi kommer tilbake til deg snart.