top of page

Prosjekt og anbud

Styrets viktigste oppgave er å ha oversikt over bygningsmassen, planlegge og utføre vedlikehold, og sørge for at man har oppdaterte og gode driftsavtaler. Når store og små prosjekter skal gjennomføres kreves det både tid og kompetanse fra styret.

Man bør alltid gjennomføre et forprosjekt for å avklare hvilke behov man har, og legge dette til grunn når anbudsgrunnlaget skal utarbeides. Når tilbudene kommer inn må man se på helheten i tilbudet, og samtidig kunne vurdere selskapet som har gitt tilbudet.

Når tilbyder er valgt må styret være tett på under gjennomføringen. Dette for å kontrollere at lover og regler følges, at tilbyder leverer i henhold til kontrakt, og sørge for god dokumentasjon i tilfelle det skal rettes mangelskrav underveis etter etter arbeidet er fullført.

Å sikre disse prosessene vil kunne spare borettslaget eller sameiet for betydelige summer ved at man unngår å gjøre feil eller havner i en tvist. Det er lurt å engasjere slik bistand tidlig i prosjektet, men er det ikke gjort allerede kan man selvsagt koble på bistand når som helst.

Prosjekt og anbud: Selling
bottom of page